حزب کمونیست ایران

بازداشت ۳۵ شهروند در ۳ مهمانی مختلط در ساری

بنابه گزارشات منتشره، طی دو شب گذشته،  ۳۵ شهروند در سه مهمانی خصوصی در ساری بازداشت شدند.

برپایه گزارشات مزبور، در تاریخ ۲ شهریورماه نیز ۵۲ شهروند در یک مهمانی خصوصی در ساری بازداشت شده بودند. بر اساس داده های ۳۹۰۸ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۳۹۷ حداقل ۲۳۳ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. لازم به ذکر است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.