حزب کمونیست ایران

بازداشت ۶۰ شهروند در یک مهمانی خصوصی در پیشوا

به گزارش منتشره، طی چند روز اخیر دستکم 60 دختر و پسر جوان در جریان برگزاری یک مهمانی مختلط در شهرستان پیشوا واقع در استان تهران بازداشت شده اند.

بر اساس داده های ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۷ حداقل ۲۳۳ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. این درحالی است که حسن روحانی، رییس جمهور رژیم در اوایل سال ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.»