حزب کمونیست ایران

بازنشستگان شایسته بهترین شرایط زندگی بعد از یک عمر تلاش و زحمت هستند

در ادامه اعتراضات سراسری بازنشستگان ایران، بازنشستگان در استان اصفهان هر هفته حاقل یکبار تجمع اعتراضی برپا می دارند. بازنشسته 64 ساله ای در این تجمع به خبرنگار خبرگزاری دولتی ایلنا گفته است: ” دریافتی ام جواب ساده ترین هزینه های زندگی را نمی دهد. سفره ما هر روز کوچک تر می شود، در حالی که دولت می گوید تورم بالا نیست. اگر تورم بالا نیست، چرا حقوق مان به نیمه برج هم نمی رسد؟ “

گرانی، تورم ، و سقوط ارزش پول ایران از یک سو و گرانی روز افزون همه کالاها و سرویسهای مورد نیاز مردم ، باعث فقر و معیشت سخت بازنشستگان و سالخوردگان است. پاره ای از اقلام غذایی چون ماهی از سفره بازنشستگان حذف شده و مصرف گوشت هم بسیار کم شده استلبنیات و تخم مرغ که غذایی اصلی بخش تهیدست جامعه است با  افزایش قیمت 60 درصدی روبرو بوده ، سرویسهای چون آب ، برق، گاز، تلفن و اینترنت حدود نیمی از حقوق یک خانواده چهار نفری را می بردبسیاری از بازنشستگان بعد از سی سال کار برای تامین مایحتاج زندگی خود و خانواده اشان مجبور می شوند دنبال شغل جدیدی بگردند و یا فقر و مشکلات بیشتری را تحمل نمایندبازنشستگان با مشکلات و معضلات اقتصادی ، درونی و خانوادگی بسیاری روبرو هستندتامین هزینه فرزندانی که هنوز مستقلا زندگی نمی کنند، تامین هزینه تحصیل و یا ازدواج فرزندان، حقوق نسبتا ثابت و سقوط ارزش پول ایران تنها چند نمونه از این مشکلات است.

یکی دیگر از مشکلات اصلی دیگر بازنشستگان گرانی کمرشکن نرخ دارو و خدمات پزشکی است، بویژه برای افرادی در سن بالا که با مشکلات کوچک و بزرگ سلامتی فیزیکی و روحی روبرو هستندبازنشستگان اگر شانس آنرا داشته که مریضی جدی و پر هزینه ای نداشته باشند دغدغه کمتری دارند، ولی اگر هزینه معالجه و دارو بالا بوده و از خدمات  حکومتی موجود برخوردار نباشند، متاسفانه مرگ زودرس و یا فقر مطلق در انتظار آنها است.

نحوه برخورد با پیران، کودکان ، زنان ، معلولین در هر جامعه‌ای یکی از شاخص های اصلی میزان انسانی و دموکراتیک بودن آن سیستم سیاسی و یکی از موازین مهم حقوق انسان در هر جامعه ای استدر این زمینه  حکومت اسلامی یکی از مرتجع ترین و فاسدترین سیستم های سیاسی موجود در جهان است

اما بازنشستگان ایران به سرنوشت مصیبت باری که جمهوری اسلامی برایشان رقم زده تسلیم نشده اندآنها با اعتراض و مبارزه به جنگ این سرنوشت رفته و جمهوری اسلامی را رسوا کرده اندیکی از این بازنشستگان، به خبرنگار ایلنا گفته است که در ایام سالخوردگی ناگزیر شده «چند برابر دوران جوانی‌اش» کار کند

دولتمردان فاسد که چند سال است با مبارزات سازمانیافته و هدفمند بازنشستگان روبرو هستند، به تفرقه افکنی در میان خود بازنشستگان نیز دست زده اندآنها بازنشستگان را به لشکری و کشوری، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان جبهه رفته و نرفته و غیره تقسیم کرده انداما فعالین با تجربه بازنشستگان با فعالیت های تبلیغی و روشنگرانه  کوشیده اند پشتیبانی همه بخش های بازنشستگان را جلب کنند و اقدامات توطئه گرانه رژیم در این رابطه راه به جائی نبرده است.

مبارزات بازنشستگان تامین اجتماعی بخشی از مبارزات کارگری در ایران است. این مبارزات مورد حمایت نیروی کار ایران و تشکل های کارگری قرار گرفته است. سرکوبگران رژیم که از مبارزات برنامه ریزی شده و همبسته بازنشستگان هراس دارند یا به شیوه وعده و عید و یا از طریق حمله به تجمعات اعتراضی آنها و دستگیری فعالین بازنشستگان مبارز را به سکوت بکشانند.

سرنگونی این نظام فاسد و مرتجع که باعث فقر و فلاکت پیران و بازنشستگان است پاسخ مردم ناراضی و ملیونها از پدران و مادران ما است که شایسته بهترین و امن ترین شرایط زندگی بعد از یک عمر تلاش و زحمت هستند.