حزب کمونیست ایران

بازگرداندن ساعات کار اداری به حالت عادی با وجود تهدید مرگبار کرونا

در شرایطی که شیوع کرونا در کشور همچنان به سرعت ادامه دارد، وزارت کشور ساعات کار ادارات را به حالت عادی بازگردانده است.

با وجود مخالفت ستاد عملیات مدیریت مقابله با کرونا در تهران با برگشت ساعات کار اداره‌ها به حالت عادی، اما وزارت کشور ساعات کار ادارات را به حالت عادی بازگردانده است. استاندار تهران آخر هفته گذشته اعلام کرد که از هفته سوم اسفند ساعات کار ادارات به حالت عادی باز می‌گردد. اما همزمان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی اعلام کرد که طبق مصوبه ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران، تقلیل ساعات کار ادارات و سازمان‌ها تا ساعت ۱۳ همچنان پابرجا خواهد بود. به دنبال پنهان‌کاری مقامات دولتی و جنایت بزرگ علیه مردم در جریان بازگوئي حقایق بیماری کرونا به مردم، بخش قابل توجهی از دولت به دنبال عادی‌سازی شرایط شهر تهران و دیگر شهرهایی که ساعات کاری ادارات و سازمان‌ها را کاهش داده‌اند، هستند.