حزب کمونیست ایران

بازگرداندن شماری از پناهجویان افعانستانی از آلمان

علیرغم اعتراضات به سیاست دولت آلمان در مورد بازگرداندن پناهجویان افغانستانی، بامداد روز چهارشنبه 20 اسفند ۲۶ پناهجوی افغانستانی از آلمان به کابل بازگردانده شدند.

این سی‌وهفتمین عملیات بازگرداندن پناهجویان افغانستانی از دسامبر ۲۰۱۶ تاکنون بوده است.

بازگرداندن پناهجویان افغانستانی به کشورشان در شرایطی صورت می‌گیرد که گفتگوهای صلح با طالبان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و این کشور پیوسته شاهد عملیات انتحاری، بمب‌گذاری و حملات مسلحانه است.

بازگرداندن شماری از پناهجویان افعانستانی از آلمان

علیرغم اعتراضات به سیاست دولت آلمان در مورد بازگرداندن پناهجویان افغانستانی، بامداد روز چهارشنبه 20 اسفند ۲۶ پناهجوی افغانستانی از آلمان به کابل بازگردانده شدند.

این سی‌وهفتمین عملیات بازگرداندن پناهجویان افغانستانی از دسامبر ۲۰۱۶ تاکنون بوده است.

بازگرداندن پناهجویان افغانستانی به کشورشان در شرایطی صورت می‌گیرد که گفتگوهای صلح با طالبان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و این کشور پیوسته شاهد عملیات انتحاری، بمب‌گذاری و حملات مسلحانه است.