حزب کمونیست ایران

بازگشت اسماعیل بخشی به سر کار

به دنبال اعتصاب و اعتراضات متحدانه کارگران نیشکر هفت تپه با خواست بازگشت به کار همکاران اخراجی خود، روز جمعه  ۱۵ آذر ماه اسماعیل بخشی بعد از مدت ها آزار و اذیت و حبس و دوری از همکاران و دوستان، به سر کار خود بازگشت.

بازگشت اسماعیل بخشی به کار در اثر مقاومت وی و خانواده و دوستان و همکارانش و همچنین به عنوان یکی از نتایج اعتصابات متحدانه کارگران هفت تپه صورت گرفت و با استقبال همکاران خود در شرکت روبرو شد. کارگران هفت تپه بازگشت به کار فوری اسماعیل بخشی را به عنوان یکی از شروط تعلیق اعتصاب اعلام کرده بودند. کارگران هفت تپه همچنین اعلام کرده اند که منتظر اجرای سایر تعهدات کارفرما هستند که برای تعلیق اعتصاب، مکتوب و متعهد شده است. در غیراینصورت ادامه اعتصاب این بار مستقیما در مقابل فرمانداری از سر گرفته خواهد شد. لازم به ذکر است که اسماعیل بخشی چهارشنبه ۸ آبان با قرار وثیقه ۷۵۰ میلیونی به طور موقت از زندان آزاد شد. او به «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شده است. دادگاه انقلاب تهران شهریور سال جاری اسماعیل بخشی را به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. حکم نهایی پس از تشکیل دادگاه تجدید نظر اعلام می‌شود.