حزب کمونیست ایران

بازگشت به کار 8 کارگر اخراجی پتروشیمی فارابی

بدنبال ادامه اعتصاب، تجمعات و راهپیمایی کارگران پتروشیمی فارابی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، 8 تن از کارگران اخراجی این پتروشمی به سرکارهای خود بازگشتند.

برپایه گزارش منتشره، درپی اعتصاب و تجمعات یکماهه کارگران پتروشیمی فارابی در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و وعده های توخالی مدیران و مسئولان شهرستان ماهشهر و راهپیمایی آنان در روز سه شنبه 30 مهرماه در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و تهدیدشان مبنی بر کشاندن اعتراضات به سطح شهر، وعده اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و بازگشت بکار 8 کارگر اخراجی از سوی مدیران این پتروشمی اعلام شد.