حزب کمونیست ایران

باز داشت گسترده معلمان در سراسر کشور

گزارشها حاکی از آنست، روز جمعه 26 آذرماه، تمام معلمانی که قصد داشتند در جلسه شورای عالی صنفی فرهنگیان در تهران شرکت کنند، پیش از عزیمت به تهران بازداشت شدند.

از جمله دستگیرشدگان،  خانم فاطمه زندكريمي و آقايان جميل اميني، علي قريشی، اسماعيل ريحانی، صديق صادقی و جبار پاكزاد توسط اداره اطلاعات تهران بازداشت شدند. اين افراد براي شركت در جلسه پاییزه شوراي عالی فعالان صنفی عازم تهران بودند. از دیگر استان‌های کشور نیز خبر می‌رسد که معلمان این استان‌ها نیز پیش از سفر به تهران دستگیر شده‌اند.