حزب کمونیست ایران

بحران آب در سیستان و بلوچستان

با وجود بارش های نسبتاً مناسب طی بهار سال جاری در استان سیستان و بلوچستان، بحران آب در این استان به دلیل نبود زیرساخت ها و سوء مدیریت در شبکه آبرسانی با شدت بیشتر از پیش باقی است و همچنان قربانی می گیرد.

به گزارش منتشره، تلاش برای رهایی از گرما و برداشت آب مصرفی سبب شده است که کودکان به منابع آب طبیعی نزدیک شوند و در معرض حوادث خطرناک قرار بگیرند. پس از قطع شدن دست یک دختربچه ۱۰ ساله در منطقه کشاری بر اثر حمله تمساح، روز پنج شنبه یک کودک ۸ ساله دیگر نیز در یکی از روستاهای چابهار در جریان حادثه ای مشابه از ناحیه پا آسیب دید. طی سال های اخیر نزدیک به ۲۰ کودک در پی حوادثی از این دست جان خود را از دست داده اند. از طرفی استفاده از منابع آبی مشترک با حیوانات منجر به شیوع بیماری های عفونی در میان ساکنان این مناطق شده است.  با اینکه تاثیرات زیانبار بحران آب چندین دهه است به بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره مردم سیستان و بلوچستان تبدیل شده، اما تاکنون هیچ اقدام موثری برای کنترل یا بهبود آن از سوی مسئولین کشوری و منطقه ای صورت نگرفته است.