حزب کمونیست ایران

بحران آرد گریبان گیر قشر زحمتکش نانوایان شهرهای کردستان

طبق گزارشات رسیده، به گفته‌ی فعالان صنفی حوزه قنادی و نانوایی‌ها و گزارش‌های مردمی در پایانه‌های گمرک، آرد سهمیه مردم به عراق، و از آنجا به سوریه و لبنان صادر می‌شود.

گفتنی است، علیرغم اینکە آرد اختصاص داده شده به نانوایان از کمترین کیفت برخوردار است، اما دولت از ارائه تمام و کمال همین آرد نیز به نانوایان خوداری می‌کند. و به بهانه عدم استفاده درست از کارتخوان‌های جدید سهمیه تمام واحدها را به نصف و در مواردی به یک سوم کاهش داده است!