حزب کمونیست ایران

بحران بی آبی در شهرها و روستاهای آبادان

بنا به گزارشات منتشره،با شروع فصل گرما، بسیاری از شهرها و روستاهای اطراف آبادان با بحران بی آبی،قطعی کامل یا افت شدید فشار آب مواجه شده اند.

برپابه این گزارش،آب‌رسانی به این روستا،هر چند روز یکبار آن هم بوسیله تانکر صورت می گیرد. این آب فقط برای شستشو می‌باشد و آب آشامیدنی را مردم روستا باید خریداری کنند. اهالی این روستا در گرمای این روزهای منطقه وضعیت قرمز کرونای در استان خوزستان، روزهای سختی را می گذرانند و از کمبود آب برای مصارف بهداشتی و حمام و شستشو اعتراض دارند. از جمله می توان از روستای تنگه ۳ از توابع شهر آبادان با بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و ۳۷۵ خانوار نام برد که از چند سال قبل مشکل کمبود فشار آب داشته است و در ۶ ماه گذشته آب این روستا کاملا قطع شده است.