حزب کمونیست ایران

بحران فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران

بنا به گزارشات منتشره، بیش از ۵۰ درصد از ناوگان اتوبوسرانی تهران به شدت فرسوده شده و دیگر قابل استفاده نیستند.

بنا به گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی،حداقل نیاز تهران به اتوبوس بر اساس طرح مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک ۳ هزار دستگاه است اما دولت از سال ۸۹ تاکنون حتی یک دستگاه اتوبوس نیز به تهران تحویل نداده است.همچنین عضو شورای شهر تهران نیز در این راستا گفت: ۹۳ درصد مطالبات مردم تهران، حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا است با این حال دولت درباره تحویل ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوسی که قرار بود به شهرداری تهران تحویل دهد، به تعهدات خود عمل نکرد در صورتی که تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی در همه جای دنیا وظیفه دولت ها محسوب می‌شود.