حزب کمونیست ایران

برداشته شدن «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌های گیلان و علامه طباطبایی

روز یکشنبه ۱۷ مهر ماه به‌دنبال «مقاومت مدنی» دانشجویان دانشگاه گیلان و علامه طلباطبائی تفکیک جنسیتی سلف غذاخوری این دانشگاه برداشته شد و دانشجویان دختر و پسر در کنار هم غذا خوردند.
در تصاویر منتشر شده، برخی دانشجویان دختر نیز بدون حجاب دیده می‌شوند. پیشتر، دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه که با «مخالفت مسئولین» برای حضور بدون تفکیک جنسیتی در سلف غذاخوری مواجه شده بودند، غذای خود را به نشانه اعتراض به صحن دانشگاه بردند. گروهی از دانشجویان دانشکده ادبیات این دانشگاه نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند که در آن شماری از دانشجویان دختر بدون حجاب حضور یافتند. گفتنی است، دانشگاه‌های سراسر کشور در اعتراض به جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، طی دو هفته گذشته صحنه اعتراضات گسترده و تحصن‌های دانشجویی بوده است.