حزب کمونیست ایران

برنامه‌ریزی کارکنان داروخانه‌های کانزاس آمریکا برای اعتصاب

به گزارش خبرنگار رسانه آمریکا،روز چهارشنبه ٢٦ مهرماه،شماری از کارکنان داروخانه‌های شهر کانزاس ایالات متحده در مرکز ایالت میسوری در حال برنامه‌ریزی برای اعتصاب سراسری هستند.

منابع به رسانه‌های آمریکا تأیید کردند که کارکنان در حال برنامه ریزی برای پیاده روی و اعتصاب با تعطیل کردن کامل داروخانه‌ها از تاریخ ٣٠ اکتبر تا ١ نوامبر به مدت ٤٨ ساعت هستند و برگزارکنندگان برای پیوستن به آن‌ها با داروسازان هماهنگ شدند.نماینده تشکل سازمان دهنده اصلی اقدام اعتصابی اخیر در کانزاس که نخواست نامش فاش شود،به رسانه‌ها گفته است: قرار است نمایندگان بار دیگر در روز شنبه این هفته با نمایندگان کارفرمایان و صاحبان هولدینگ‌های دارو جلسه بگذارند و باز هم مذاکره کنند و در صورت عملی نشدن وعده‌ها،فرآیند اعتصاب دو روزه را آغاز کنند.گفته میشود که کارمندان و داروسازان داروخانه‌ها در کانزاس سیتی در اواخر ماه گذشته میلادی یعنی سپتامبر در اعتراض به حجم زیاد کار و کمبود نیروی کار و فشار بی‌امان کار روی نفرات اندک،دست به تجمع اعتراضی زده بودند اما تجمعات آنان همچنان بدون نتیجه ماند.