حزب کمونیست ایران

برپایی آکسیون های اعتراضی علیه حمله جنایتکارانه ارتش ترکیه به روژآوا در شهرهای مختلف اروپا

بنابه گزارشات دریافتی، روز شنبه 11 آبانماه، شمار زیادی از مردم آزدیخواه شهرهای مختلف اروپا در اعتراض به حمله ارتش ترکیه و کشتار مردم بی دفاع روژآوا آکسیونهای اعتراضی برگزار کردند.

در جریان این آکسیونها که در شهرهای “اسلو” نروژ، “یوتبوری” سوئد و “آتن” یونان برگزار گردید اعضا و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران نیز شرکت داشتند.  در شهر اسلو معترضان ابتدا با برپایی تجمع مقابل مرکز قطار این شهر و سپس راهپیمایی به سوی خیابانهای مرکز شهر و تجمع در میدان کارگر این شهر و همچنین سردادن شعارهایی از جمله “اردوغان فاشیست، ترکیه بایکوت باید گردد و ترکیه از روژآوا خارج شو” جنایات ارتش ترکیه به شمال و شرق سوریه را محکوم کردند. در ادامه “بهروز ناصری” به همین مناسبت به زبان نروژی پیامی را از سوی تشکیلات خارج از کشور حزب کموینیست ایران قرائت نمود. در شهر یوتبوری سوئد نیز  آکسوینی در حمایت از مقاومت ، روژئاوا، و یادبود مقاومت کوبانی،  با حمایت و همبستگی گروها و انجمنهای مختلف چپ و ازادیخواه ، سوئدی و کردستانی و همچنین اعضا و هواداران کومەلە و حزب کمونیست ایران برگزار شد.  همچنین در همین روز، هزاران نفر در شهر  آتن یونان  بار دیگر به خیابان آمدند تا ضمن اعلام همبستگی و پشتیبانی خود از جنبش روژآوا، مخالفت خود را با حملات جنایتکارانه دولت فاشیست ترکیه به روژاوا اعلام کنند. گفتنی است روز جمعه نیز تظاهرات مشابهی در شهر سلیمانیه با شرکت کثیری از مردم و شماری از اعضاء و هواداران کومه له برگزار گردید.