حزب کمونیست ایران

برپایی تجمع اعتراضی علیه قتل مهسا امینی در لندن وبرلین

روز دوشنبه 28 شهریور ماه جمعی از فعالان حقوق بشر در لندن و برلین با برپایی تجمعاتی قتل مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد را محکوم کردند.
شرکت کنندگان در تجمع لندن با در دست داشتن عکسهایی از مهسا و سردادن شعارهای اعتراضی علیه مقامات جمهوری اسلامی خواستار مجازات عاملین این جنایت شدند. آنها همچنین از اعتراضات و اعتصابات مردم کردستان و ایران حمایت کرده و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و حمایت بین المللی از آنان شدند. در برلین نیز معرتضان در مقابل ایستگاه متروی “کوت‌بسر تور “تجمع کردند. گفتنی است در جریان این تجمع نیز سخنرانی هایی در محکومت قتل ژینا به زبان های فارسی، کردی و آلمانی ایراد گردید.