حزب کمونیست ایران

برپایی تظاهرات اعتراضی در آرژانتین

روز جمعه 20 مرداد ماه به دنبال کشته شدن یک مرد به دست پلیس آرژانتین هزاران نفر از شهرندان بوینوس آیرس به خیابان آمده و علیه افزایش خشونت پلیس در این کشور اعتراض کردند.

به گزارش منتشر شده ،روز پنجشنبه ۱۰ اوت، “فاکوندو مولارس”، مردی که در تظاهرات مخالفین انتخابات مقدماتی که قرار است در روز یکشنبه در آرژانتین برگزار شود شرکت کرده بود، در لحظه دستگیری، درگذشت. به دنبال این حادثه تظاهرکنندگان در میدان “ابلیسک” تجمع کرده و ضمن سردادن شعار علیه پلیس با نصب یک بنر بزرگ که روی آن نوشته شده: «فاکوندو را دولت ترور کرد» خواستار مجازات عاملین مرگ این فرد شدند.