حزب کمونیست ایران

برپایی تظاهرات ضد دولتی در هنگ کنگ

به گزارش یورونیوز، به دنبال برپایی تظاهرات ضد دولتی در هنگ کنگ در روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه دستکم 200 تن از معترضان توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند.

مخالفان دولت محلی هنگ کنگ که از طریق شبکه های اجتماعی دست به سازماندهی حرکت های اعتراضی خود می زنند، خواستار استقرار «دموکراسی» و «تحقیق» در مورد «خشونت های» پلیس علیه تظاهرکنندگان طی ماههای اخیر شده اند. معترضان در هنگ کنگ سال گذشته در اعتراض به لایحه استرداد متهمان به چین تظاهرات کردند. تجمعات اعتراضی آنها پس از عقب نشینی دولت محلی هنگ کنگ از تصویب لایحه استرداد متهمان به چین نیز ادامه یافت.