حزب کمونیست ایران

برپایی تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا

روز چهارشنبه 21 اسفند ماه شماری از مخالفان دولت ونزوئلا با آمدن به خیابان های کاراکاس پایتخت این کشور و سردادن شعار های اعتراضی خواستار کناره گیری دولت شدند.

برپایه گزارش منتشره، در جریان این تظاهرات پلیس به صف معترضان یورش برده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد. اعتراضات داخلی ونزوئلا در پی افزایش شدید آمار جرم و جنایت در ماه فوریه آغاز شده است ولی این اعتراضات به تظاهرات ضد دولتی تبدیل شد.  در جریان اعتراضات داخلی ونزوئلا که در ده سال گذشته بی سابقه بوده تاکنون حداقل 42 نفر توسط پلیس کشته شده اند. معترضان خواستار کناره گیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت هستند و نسبت به تشدید مشکلات اقتصادی اعتراض دارند.