حزب کمونیست ایران

برپایی تظاهرات ضد نژاد پرستی در لندن

به گزارش منتشره روز یکشنبه 25 خرداد ماه هزاران نفر از شهروندان لندن پایتخت بریتانیا تظاهراتی برای همراهی با سیاه پوستان و همچنین مخالفت با تبعیض نژادی در این برگزار کردند.

در این تظاهرات مخالفان نژادپرستی در میدان “ترافلگار” لندن تجمع کردند و شعارهایی چون «جان سیاهپوستان ارزش دارد»، «سیاهی پوست جرم نیست» و همچنین «بریتانیا بی‌گناه نیست» سر دادند. براساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی  در حالیکه هواداران گروه‌های ضد فاشیست در میدان ترافلگار لندن در حال تظاهرات و شعار دادن علیه نژادپرستی بودند، هواداران گروه‌های راست افراطی در میدان پارلمان در فاصله‌ای اندک با گروه مقابل با حمل پرچم انگلستان، شعارهای نژادپرستانه‌ای علیه مهاجران سر دادند.