حزب کمونیست ایران

برگزاری آکسیونی اعتراضی در خصوص صدور حکم زندان شلاق علیه فعالین کارگری در سوئد

به گزارش دریافتی، روز شنبه 23 شهریور ماه در ادامه برگزاری آکسیونهای اعتراضی در داخل و خارج کشور علیه صدور حکم ناعادلانه زندان و شلاق علیه فعالین کارگری، آکسیونی اعتراضی در شهر یوتبوری سوئد با حضور جمعی از فعالین و اعضاء کومه له و حزب کمونیست ایران برگزار گردید.

گزارش مزبور می افزاید، در جریان این آکسیون که جمع کثیری از احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست شرکت داشتند، شرکت کنندگان ضمن حمایت از مبارزات اخیر کارگران برای دستیابی به حقوق معوقه خود با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکارد و عکس هایی از بازداشت شدگان هفت تپه و همچنین حمل پرچم های سرخ، خواستار آزای بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری دربند و زندانیان سیاسی شدند. به دنبال رفیق “مطلب انوری” به نمایندگی از سوی حزب کمونیست ایران در همین خصوص سخنانی به زبان سوئدی ایراد نمود. این آکسیون پس از چندین ساعت با سردادن شعار های اعتراضی و خواست آزادی فعالین کارگری در بند به پایان رسید.