حزب کمونیست ایران

برگزاری آکسیون اعتراضی در حمایت از اعتراضات سراسری ایران در تورنتو

به گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد کانادا، به دنبال فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد کانادا و کمیته یادمان تورنتو ، تظاهرات وسیعی در روز شنبه ۲۳ نوامبر و در همبستگی با مبارزین داخل ایران برگزار شد.

این تظاهرات از حمایت گروهها، سازمانها و همچنین فعالین سیاسی مختلف از جمله کردهای روژاوا، ائتلاف علیه فقر استان اونتاریو- کانادا و فعالین چپ عراق برخوردار بود. در جریان این آکسیون سخنرانان مختلف از احزاب و جریانات چپ و کمونیست به شرایط و معضلات مردم داخل ایران در مقابله با رژیم جنایتکار اسلامی که با سرکوب بی امان قصد پیشبرد اقتصاد نئولیبرالی و گرفتن آزادی و ایجاد خفقان در جامعه را دارد پرداختند. “شاهین خلیلی” و “سلام قادری” نیز به نمایندگی از طرف تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران سخنرانی نمودند. این برنامه با پخش سرودهای انقلابی و سر دادن شعار به پایان رسید.