حزب کمونیست ایران

برگزاری آکسیون اعتراضی علیه حملات ارتش ترکیه به روژاوا در سوئد

بنابه گزارش دریافتی روز شنبه 4 آبان ماه، بار دیگر آکسیونی اعتراضی علیه حملات ارتش ترکیه به روژآوا در فرودگاه شهر یوتبوری سوئد برگزار گردید.

شماری از اعضاء و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران همراه با مردم مبارز و آزادیخواه یوتبوری با برافراشتن پرچم های سرخ در این آکسیون شرکت کردند. معترضان در فرودگاه این شهر به منظور محکوم کردن تجاوزات ارتش ترکیه و رساندن این پیام به مسافران نقاط مختلف و همچنین متقاعد کردن آنها به خودداری از سفر به ترکیه تجمع کردند. در این آکسیون که با فراخوان جمعی از سازمانهای چپ و کمونیست کردستانی و سوئدی به خیابان آمده بودند، با سردادن شعارهای اعتراضی ضمن حمایت از مقاومت روژاوا، حملات جنایتکارانه ارتش فاشیست ترکیه به کردستان سوریه و کشتار مردم بی دفاع را محکوم کردند. در ادامه معترضان با سردادن شعار به سوی دفتر بلیت فروشی “ترکیش آیر لاین” حرکت کرده و در آنجا از سوی برخی از شرکت کنندگان در محکومیت این حملات سخنانی ایراد شد. در جریان این تجمع، پلیس سوئد برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور و گاز فلفل  است کرد. گفته می شود در جریان این درگیری شماری از شرکت کنندگان در آکسیون زخمی شدند.