حزب کمونیست ایران

برگزاری بزرگ‌ترین اعتصابِ تاریخ هند

علی‌رغم سرکوب پلیس و شیوع کرونا، ۲۵۰ میلیون کارگر و کشاورز در سراسر هند، علیه اصلاحات جدید نئولیبرالی دست به اعتصاب زده‌اند.

روز دوشنبه 11 آذر ماه، هند شاهد بزرگترین اعتصاب سازمان‌یافته در تاریخ بشر بود. اعتصاب توسط ائتلافی از جنبش‌های کارگران و کشاورزان، با ۱۰ کنفدراسیون متشکل از بیش از ۲۰۰ گروه کشاورز در سراسر هند، سازمان یافته است. گروه‌های حقوق زنان، اتحادیه‌های دانشجویی و سازمان‌های مختلف جامعه مدنی نیز در اعتصاب شرکت کردند. معترضان خواستار لغو مجموعه‌ای از قوانینی هستند که اخیراً توسط دولت تصویب شده است. برگزارکنندگان این تظاهرات گفته اند این اعتصاب آغازی‌ است برای مبارزات آینده و کارگران و دهقانان تا زمانی‌که سیاست‌های مخرب دولت متوقف نشوند، دست از اعتراض برنخواهند داشت.