حزب کمونیست ایران

برگزاری تظاهرات اعتراضی در افغانستان

روز یکشنبه 19 بهمن ماه شهروند ولایت بلخ در مزار شریف افغانستان برای چندمین بار در اعتراض به ادامه سرنوشت نامعلوم یک کودک ربوده شده ۹ ساله و ناتوانی مسئولان در رهایی او تظاهرات کردند.

معترضان با برپایی این تجمع به مقامات دولتی ۷۲ ساعت فرصت دادند که این کودک را از چنگ آدم ربایان نجات دهد در غیر آن بار دیگر مسیرهای گذرگاه‌های مرزی تجارتی شمال را خواهند بست. این کودک حدود ۱۰۰ روز پیش از مسیر مدرسه‌اش در شهر مزارشریف توسط مردان مسلح ناشناس ربوده شده و تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.