حزب کمونیست ایران

برگزاری تظاهرات اعتراضی در جمهوری چک

هزاران شهروند جمهوری چک روز چهارشنبه 27 آذرماه، بار دیگر با برپایی تظاهرات در پراگ پایتخت این کشور خواستار استعفای نخست وزیر شدند.

شهروندان جمهوری چک پس از آنکه دادستان پرونده اتهام تقلب در کسب یارانه و کمک‌های اتحادیه اروپا از سوی شخص نخست وزیر را بازگشایی کرد، باردیگر به خیابان آمدند.  آنها بارها در سال جاری با برگزاری تظاهرات خواهان استعفای رئیس جمهوری دولت جمهوری چک شده اند.  تظاهرکنندگان در اعتراضات خود تاکید داشتند که دادستان باید پرونده یکی از شرکت های رئیس جمهور که ده سال پیش از اتحادیه اروپا ۲ میلیون یورو یارانه گرفته است را نیزبازگشایی کند.