حزب کمونیست ایران

برگزاری تظاهرات اعتراضی در سنگال

روز جمعه 15 اسفند ماه هزاران نفر از شهروندان سنگالی در  شهر داکا پایتخت این کشور با برگزاری تظاهراتی نسبت به بازداشت مخالفان دولت، اعتراض کردند.

شهر داکا به مدت دو روز صحنه درگیری بین جوانان و پلیس بوده است. پلیس سنگال با شلیک گاز اشک آور به سوی تظاهرکنندگان با آنها مقابله کردند و کوشیدند معترضان را پراکنده کنند. به گفته شاهدان عینی  یک نفر در جریان این درگیری‌ها در منطقه “کازامانس” کشته شده است. گفتنی است معترضان با سردادن شعار های اعتراضی خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی شدند.