حزب کمونیست ایران

برگزاری تظاهرات اعتراضی در قرقیزستان

هزاران نفر از معترضان به نتایج انتخابات در قرقیزستان با برپایی تظاهرات و حمله به پارلمان این کشور خواستار ابطال انتخابات شدند.

براسای ویدئوهای منتشر شده، معترضان با هجوم به پارلمان این کشور به داخل ساختمان مجلس رفته‌ و اسناد را از پنجره‌های دفتر رئیس جمهوری، بیرون ریختند و آن طور که به نظر می‌رسد بخشی از ساختمان را به آتش کشیده‌اند. این واقعه یک روز پس از آن روی داد که میان معترضان به نتیجه انتخابات و پلیس درگیری روی داد و پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد. معترضان نتایج انتخابات یکشنبه گذشته را قبول ندارند و می‌گویند تقلب شده است. نتایج مورد مناقشه به این صورت بوده که تنها ۴ حزب از میان ۱۶ حزب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی توانستند به حد نصاب ۷ درصد برای راه یابی به پارلمان دست یابند؛ از میان این چهار حزب، سه حزب نزدیک به رئیس جمهوری این کشور هستند.