حزب کمونیست ایران

برگزاری تظاهرات اعتراضی در لیبی

هزاران نفر  از شهروندان لیبی روز جمعه 10 تیر ماه در شهرهای مختلف این کشور به خیابان آمده و نسبت به وخامت اوضاع معیشی و قطع مستمر برق، اعتراض کردند.

به گزارش منتشر شده، شهروندان لیبیایی معترض به مقر پارلمان شهر طُبرُق واقع در شرق این کشور یورش برده و اعتراض خود را نسبت به وخامت اوضاع معیشتی و بحران سیاسی اعلام کردند. این تظاهرات در ادامه به پایتخت لیبی و تعدادی از شهرهای اصلی این کشور کشیده شد. معترضان پس از یورش به درهای اصلی مقر پارلمان لیبی در شهر طُبرُق نسبت به تداوم وخامت اوضاع معیشتی اعتراض کردند و خواستار انحلال بخش‌های سیاسی کنونی و برگزاری فوری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور شدند. گفتنی است این تظاهرات به دلیل بحران برق در فصل تابستان و همزمان با افزایش درجه حرارت و به رغم وعده‌های دولت برای حل این بحران، افزایش یافته است.