حزب کمونیست ایران

برگزاری تظاهرات صلح در شهرهای مختلف آلمان

هزاران نفر در چند شهر آلمان، در روز یکشنبه 29 اسفند ماه برای نشان دادن همبستگی با مردم اوکراین و مخالفت با جنگ به خیابان‌ها آمدند.

به گفته پلیس بیش از ۲۰ هزار نفر در کنسرت “صدای صلح” در دروازه براندنبورگ در برلین شرکت کردند.  در هامبورگ نیز بیش از سه هزار نفر علیه جنگ تجمع کردند. تظاهرات صلح در مونیخ، درسدن، فرانکفورت، لایپزیک، برلین، اشتوتگارت و ماینتس نیز ادامه داشت.