حزب کمونیست ایران

برگزاری تظاهرات ضد جنگ در یونان و چک

روز جمعه ۱۳ اسفند ماه، هزاران تظاهرکننده در آتن، تسالونیکی و دیگر شهرهای یونان به فراخوان حزب کمونیست یونان و جوانان کمونیست یونان، با حضور در برابر سفارتخانه های روسیه و آمریکا علیه «جنگ امپریالیستی» اعتراض کردند همزمان  هزاران نفر در یکی از میادین اصلی پراگ، پایتخت جمهوری چک، برای اعلام همبستگی با مردم اوکراین و اعتراض به تهاجم روسیه به خاک این کشور تجمع کردند.

در پایتخت یونان، هزاران معترض با تجمع در خیابان‌ها در مقابل سفارت روسیه، مداخله نظامی غیرقابل قبول روسیه و تهاجم به اوکراین را محکوم کردند. معترضان حزب و جوانان حزب سپس به طرف سفارت آمریکا راهپیمایی کرده و نقش امپریالیسم آمریکا را در این تحولات محکوم کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار برچیده شدن پایگاه‌های نظامی آمریکا و ناتو، پایان مشارکت یونان در جنگ، جدا شدن کشور از برنامه‌ریزی‌ها و اتحاد های امپریالیستی و سپردن سرنوشت یونان به دست خود مردم شدند. آنها هزینه های هنگفت نظامی برای نیازهای ناتو را که به مردم تحمیل می شود و همچنین امواج کوبنده افزایش قیمت ها، چه برای انرژی و چه برای مواد غذایی را محکوم کردند. همچنین در همین روز  هزاران تن با تجمع در یکی از از میادین اصلی پراگ و سردادن شعارهایی همبستگی خود را با مردم اوکراین اعلام کرده و نسبت به تهاجم روسیه به خاک این کشور اعتراض کردند.