حزب کمونیست ایران

برگزاری تظاهرات ضد دولتی در گرجستان

دهها هزار نفر از شهروندان گرجستان روز یکشنبه با برگزاری تظاهرات در مرکز تفلیس، پایتخت این کشور خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

این تظاهرات یک روز پس از آن صورت گرفت که پارلمان گرجستان در تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ناکام ماند. براساس قانون فعلی انتخابات گرجستان، تنها نیمی از نمایندگان پارلمان در انتخابات سراسری از لیست احزاب انتخاب می‌شوند. نیم دیگر اعضای مجلس در انتخاباتِ منفرد و با کاندیداتوری فردی انتخاب می‌شوند. معترضان در گرجستان خواهان پایان دادن به این نظام انتخاباتی دوگانه هستند.