حزب کمونیست ایران

برگزاری تظاهرات های اعتراضی علیه حملات وحشیانه ترکیه در سوریه در شهرهای مختلف کردستان ایران

بنابه گزارشات دریافتی، طی دو روز اخیر شمار زیادی از شهروندان شهرهای مختلف کردستان ایران در اعتراض به حملات وحشیانه دولت ترکیه در شمال و شرق سوریه و کشتار مردم بی دفاع به خیابان آمده و علیه سیاست تجاوزکارانه اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شعار سردادند.

برپایه این گزارش، مردم مبارز شهرهای مریوان، سنندج، دهگلان، پیرانشهر، بانه، مهاباد و سایر شهرهای کردستان  با سراددن شعارهایی از جمله “مرگ بر اردوغان”، “روژاوا تنها نیست”، “کوردستان گورستان فاشیستان”، “مرگ بر اشغالگر کردستان”، اردوغان تروریستضمن حمایت از مبارازت آزادیخواهانه مردم روژاوا حملات جنایتکارانه دولت ترکیه و کشتار مردم بی دفاع روژآوا را محکوم کردند. در همین خصوص شمار زیادی از مردم مریوان  در “شبرنگ” و “پارک ملت” این شهر در مقابل یورش نیروهای سرکوبگر در صف مقدم ایستادند. نیروهای امینتی رژیم به صف تظاهرکنندگان یورش برده وضمن ضرب و شتم، چند تن از آنان را نیز بازداشت کردند. در سنندج نیز مردم مبارز این شهر با شعار مرگ بر ادروغان و روژآوا تنها نیست در خیابانهای این شهر دست به راهپیمایی زدند. مردم آزادیخوهه دهگلان هم برای بار دوم در حمایت از مقاومت روژاوا و محکوم کردن حکومت فاشیست اردوغان دست به تجمع زدند. شهروندان آزادیخواه و مبارز شهر بانه  در اعتراض به تجاوز دولت فاشیست ترکیه به روژاوا پرچم این کشور را در میدان جهاد این شهر به آتش کشیدند. مردم قهرمان پیرانشهر نیز  با شعار  “پیرانشار پیرانشار پشتوان روژاوا” و “زنده باد مقاومت روژآوا”تجمع خود را ادامه دادند. همچنین جمعی از  جوانان شهر سنندج در آبیدر برای حمایت از مقاومت_روژآوا با شعار “اردوغان تروریست” و “زندە‌باد مقاومت روژآوا” حملات ترکیه علیه روژآوا را محکوم کردند. در همین روز  گروه_کوهنوردی “چل_چه_مه” در همبستگی با مردم مبارز روژاوا و محکوم کردن حمله نظامی ارتش_فاشیست_ترکیه علیه روژاوا و دستاوردهایش، به قله کوههای “نه که روز” در بانه و سقز صعود کردند. این گروه طی پیامی خواهان پشتیبانی مردم_جهان از مردم روژاوا هستند. گفته می شود، نیروهای انتظامی و امنیتی شهرستان جوانرود در استان کرمانشاه دستکم شش شهروند را بە اتهام تلاش برای برپایی تجمع اعتراضی جهت محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە، بازداشت کردەاند.