حزب کمونیست ایران

برگزاری تظاهرات و اعتصاب‌های سراسری در ارمنستان

هزاران تن از مخالفان دولت، سه شنبه ۲ دیماه در مرکز شهر ایروان، پایتخت ارمنستان تظاهرات کردند.

مخالفان که  در میدان جمهوری ایروان و در مقابل مقر اصلی دولت تجمع کرده بودند، شعار «پاشینیان خائن» را سر می دادند آنها خواستار استعفای نیکول پاشینیان، نخست وزیر این کشور شدند. همزمان با تظاهرات در ایروان، بسیاری از مخالفان در اعتراض به دولت در اولین روز اعلام اعتصاب‌های سراسری نیز شرکت کردند. گفتنی است این اعتراضات در ادامه فشار گروه‌های مخالف دولت پس از شکست ارمنستان و امضای توافقنامه آتش بس با آذربایجان برسر قره باغ است.