حزب کمونیست ایران

برگزاری جلسه بازپرسی فعال کارگری حیدر قربانی

روز یکشنبه پنجم مردادماه جلسه بازپرسی حیدر قربانی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای رژیم در شهر قدس برگزار شد.

در این جلسه بازپرس پرونده اتهاماتی از قبیل “اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام با مصادیق فعالیتهای کارگری و صنفی و حضور در تجمع روز کارگر در‌مقابل مجلس” را به حیدر‌قربانی اعلام نمود. حیدر قربانی ضمن رد این اتهامات از فعالیتهای صنفی و کارگری خویش دفاع کرد. گفتنی است این فعال کارگری در روز هجدهم خرداد توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد ‌‌و پس از ۲۳ روز بازداشت با قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد گردید.