حزب کمونیست ایران

برگزاری جلسه دادگاهی دو فعال کارگری در سقز

روز چهارشنبه 6 بهمن ماه، جلسه دادگاهی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دو چهره سزشناس جنبش کارگری ایران، در شعبه سوم بازپرسی شهرستان سقز به اتهام “تبلیغ علیه نظام” برگزار شد.

قابل ذکر است که بعد از پایان دادگاهی، این دو فعال کارگری با قید قرار وثیقه تا اطلاع ثانوی آزاد شدند. این دو فعال کارگری در تاریخ 26 اردیبهشت به اتهام انتشار تصاویر روز جهانی کارگر، به شعبه سوم دادگاه انقلاب رژیم احضار شده بودند.