حزب کمونیست ایران

برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات چهار فعال حقوق زنان

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات “ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله” چهار فعال حقوق زنان روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه با حضور آنان در شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران برگزار شد.

برپایه گزارش منشتره، در این جلسه دادگاه، ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله به اتهاماتی از جمله “تشکیل گروه ندای زنان و عضویت در آن به قصد براندازی،  اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، انجام عمل حرام با مصداق بی‌حجابی” محاکمه شدند. گفته می شود هیچکدام از نامبردگان این اتهامات قبول نکرده و دفاعیات خود را مطرح کرده اند. لازم به یادآوری است که  این ۴ شهروند از اعضا و همکاران انجمن ندای زنان ایران هستند که در امور مربوط به زنان فعالیت می‌کنند.