حزب کمونیست ایران

برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رفیق سلیمی

بنابر گزارش دریافتی، روز یک‌شنبه ۲۵ تیرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رفیق سلیمی فعال کارگری محبوس در زندان مرکزی سنندج از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد.

در جریان این جلسه دادگاهی، رفیق سلیمی به اتهام «ایجاد گروه‌های غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی کشور» و «افساد فی‌الارض» تفهیم اتهام شده است. به گفته خانواده رفیق سلیمی، این فعال کارگری در این جلسه دادگاهی کلیه اتهامات مطروحه علیه خود را رد کرده و به دفاع از خود پرداخته است.  نامبرده پیش‌تر نیز در تاریخ ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۲، بە دادگاه  رژیم در سنندج به ریاست قاضی نقی‌زاده معاون دادستان و رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب و عمومی سنندج، احضار شده بود. گفتنی است جلسه دوم دادگاه به ١۵ روز دیگر یعنی ۹ مردادماه ۱۴۰۲ موکول شده است.