حزب کمونیست ایران

برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فعال کارگری، پیمان فرهنگیان

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری، روز دوشنبە ٢٣ مردادماه ، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان آستانە اشرفیە، بدون حضور او برگزار شد.

این فعال کارگری، در هفتەهای گذشته، طی نامەای خطاب بە مادرش از احتمال به جریان درآمدن حکم ۷ سال حبس تعلیقی خود، ابراز نگرانی کردە و علت آن را عدم موافقت خود مبنی بر امضا خواست عفو رهبری، اعلام کردە بود. پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است که پیش از این به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی نهایتاً آذرماه سال ١۴٠١ به صورت مشروط از زندان لاهیجان آزاد شد.