حزب کمونیست ایران

برگزاری جلسه دادگاه سپیده قلیان

روز یکشنبه پانزدهم مردادماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی کچویی تهران برگزار شد.

در جریان این جلسه که به صورت غیرعلنی برگزار شد، سپیده قلیان به همراه  امیر رئیسیان، وکیل مدافع خود درخصوص شکایت آمنه سادات ذبیح پور احمدی، بازجو خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی” و اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی” به دفاع از خود پرداخت. گفتنی است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان که قرار بود در تاریخ بیست و هشتم تیرماه، به صورت علنی در شعبه مذکور برگزار شود، به دلیل آنچه « رعایت حجاب و شئونات اسلامی» از جانب سپیده قلیان عنوان شده بود، لغو و به تاریخ پانزدهم مردادماه ساعت ۹:۳۰ صبح موکول شده بود.