حزب کمونیست ایران

برگزاری جلسه دادگاه ۷ فعال مدنی در تهران

روز یکشنبه 19 آبانماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۷ فعال مدنی در دادگاه رژیم در تهران برگزار گردید.

برپایه گزارش منتشره، این هفت فعال مدنی به نام های “معین حاجی زاده”، “رها احمدی”، “لیلا میرغفاری”، “آرمین سورانی”، محمد ابوالحسنی”، “سامان زندیان” و “وحید غدیرزاده” بر اساس یک پرونده مشترک با اتهاماتی از جمله “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی” در دادگاه رژیم در تهران مورد محاکمه قرار گرفتند.