حزب کمونیست ایران

برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات “آتنا دائمی” فعال مدنی محبوس در زندان اوین از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده روز یکشنبه ۸ تیرماه در شعبه ۲۴ دادگاه رژیم در تهران برگزار شد.

اتهامات آتنا دائمی در این پرونده که با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم زندان” عنوان شده است. دادگاه درخصوص مصداق اتهام “تبلیغ علیه نظام” به صدور بیانیه‌ها و نوشتن نامه‌های منتسب به وی و در خصوص اتهام “اخلال در نظم زندان” به برقراری جشن، بزم و پایکوبی استناد کرده است. این اتهامات در حالی مطرح شده که آتنا دائمی این اتهامات را از پایه بی‌اساس خوانده شده است.