حزب کمونیست ایران

برگزاری دادگاه عزیز قاسم زاده و برخورد خشونت آمیز با خانواده اش

بنابر گزارشها، صبح روز شنبه 21 اسفند ماه، در حالی که عزیز قاسم‌زاده از فعالین صنفی معلمان به همراه خانواده خود راهی دادگاه بود، نیروهای امنیتی با هتک حرمت خانواده و خشونت مانع همراهی اعضای خانواده شده، گوشی و تلفن برادرش را هم ضبط کردند و یکی از بستگان وی نیز توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

همچنین پس از شکل‌گیری هسته اولیه تجمع معلمان در رودسر برای دفاع از عزیز قاسم‌زاده همزمان با برگزاری جلسه محاکمه‌ی وی، پلیس با خشونت اقدام به پراکنده نمودن معلمان نموده، خودروهای حامل معلمان از سایر شهرها را متوقف نموده و افراد را ضرب و شتم کرده‌اند. نیروی انتظامی با اعلام و به بهانه رزمایش اطراف اداره آموزش و پرورش رودسر را به محاصره در آوردند اما با وجود جو پلیسی، معلمان بر برگزاری تجمع حمایتی از آقای عزیز قاسم‌زاده تاکید دارند.