حزب کمونیست ایران

برگزاری دومین جلسه دادگاه شماری از شهروندان بهبهان

جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات شماری از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات تیرماه سال گذشته بهبهان، روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه، در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب بهبهان در این خصوص مدعی شد که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شماری از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات تیرماه سال گذشته بهبهان، با توجه به رعایت نشدن شرایط قانون آیین دادرسی کیفری و عدم ابلاغ اخطاریه به بعضی از آن‌ها تشکیل نشده است. این در حالی است که “فرشته تابانیان” وکیل دادگستری با رد این ادعا در صفحه شخصی خود نوشت: “جلسه تشکیل شد. تقریبا بیست دقیقه به اتهامات بیش از پانزده نفر رسیدگی شد. اجازه صحبت کردن به ما ندادند و فقط گفتند لایحه بنویسید.” گفتنی است ۲۶ تیرماه سال گذشته مردم بهبهان در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی ۹۸” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. شمار زیادی از شهروندان معترض در جریان این تجمع و تعدادی پس از پایان اعتراضات در منازل خود بازداشت شدند.