حزب کمونیست ایران

برگزاری روز کومله در منطقه کلاترزان

بنا به اخبار دریافتی، روز چهارشنبه ۲۶ بهمن، جمعی از دوستداران کومه‌له در منطقه کلاترزان، با پخش تراکت و اعلامیه و نصب پرچم های سرخ، تبلیغات گسترده ای را به مناسبت روز کومه‌له در این منطقه انجام دادند.

همزمان با این تبلیغات گسترده جمع دیگری از هواداران کومه‌له با برگزاری مراسمی در یکی از روستاهای اطراف جاده سنندج به مریوان سالروز علنی شدن کومه‌له را گرامی داشتند. با توجه به گستردگی تبلیغات روز کومه‌له و استقبال مردم منطقه، نیروهای سپاه چند روستا را در منطقه کلاترزان محاصره کردند و اقدام به پاک کردن شعارها و پاره کردن تراکتها کردند و پرچم های سرخی که به این بمناسبت   نصب شده بود را با خود بردند.