حزب کمونیست ایران

برگزاری روز کومه له از جانب جمعی از دوستداران کومه له در تهران

بنابه گزارش دریافتی، روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه، مراسم سالگرد اعلام موجودیت علنی کومه له با حضور شماری از دوستان و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در تهران برگزار شد.

مراسم با اجرای سرود انترناسیونال، سرود همبستگی بین المللی طبقه کارگر آغاز و با رعایت یک دقیقه سکوت در گرامیداشت یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم ادامه یافت. سکوت با اجرای سرود “سوره سوار” شکسته شد. به دنبال دو نفر از شرکت کنندگان در مراسم درباره اوضاع سیاسی ایران و منطقه  و نقش و فعالیتهای کومه له سخنانی ایراد کردند. سپس سرود “تبار ما کارگر” بصورت دسته جمعی اجراء شد. مراسم با پخش شیرینی و در میان شادی حضار به پایان رسید.  گفتنی است شرکت کنندگان در این مراسم همچنین فرارسیدن روز کومه له را به خانواده جانباختگان صفوف کومه له و حزب کمونیست ایران و کلیه پیشمرگان کومه له و مردم مقاوم کردستان تبریک گفتند.