حزب کمونیست ایران

برگزاری سالگرد جانباخته رامین فاتحی در کلن آلمان

روز دوشنبه 1 آبان ماه،مراسم سالگرد جانباخته رامین فاتحی با حضور جمعی از بستگان و ایرانیان آزادیخواه در شهر کلن آلمان برگزار شد.

شماری از ایرانیان آزادیخواه ساکن آلمان به مناسبت سالگرد جانباختن “رامین فاتحی” از جانباختگان اعتراضات سراسری در شهر سنندج،گردهم جمع شدند.حاضران به یاد جانباخته “رامین فاتحی” و دیگر جانباختگان خیزش سراسری در رودخانه راین گل های قرمز انداختند.جانباخته “رامین فاتحی” در جریان انقلاب “زن، زندگی، آزادی” بازداشت و در تاریخ بیست‌ونهم مهر سال گذشته زیر شدیدترین شکنجەهای نیروهای اطلاعات جانباخت.