حزب کمونیست ایران

برگزاری سه تجمع اعتراضی در پالایشگاه پارس جنوبی

روز یکشنبه 10 اسفند ماه سه تجمع  کارگری در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در پالایشگاه پارس جنوبی برگزار شد.

برپایه گزارش منتشره،  نزدیک به ۱۴۰ نفر از کارگران خدمات تعمیرات پالایشگاه پنجم و حدود یکصد نفر از کارگران خدمات مکانیک برق و ابزار دقیق پالایشگاه اولِ پارس جنوبی در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مقابل درب پالایشگاه تجمع کردند. آنهامی گویند پیشتر مسئولان برای تحقق طرح طبقه بندی مشاغل به کارگران قول انجام داده بودند اما خبری از اجرای آن‌نیست. همچنین در همین روز  شماری از کارگران شرکت آرمان ستاره شاغل در پالایشگاه هشتم پارس جنوبی به دلیل عدم دریافت حقوق و مطالبات خود در محل دفاتر شرکت تجمع نمودند.