حزب کمونیست ایران

برگزاری شب همبستگی با کارگران و دانشجویان در شهر گوتنبرگ سوئد

بنابه خبر دریافتی، جمعه ۲۲ آذر ماه، درپی فراخوان شورای پشتیبانی از کارگران ایران در گوتنبرگ، مراسمی با عنوان شب همبستگی با کارگران و روز دانشجو برگزار شد.

در این مراسم که فعالین احزاب چپ و کمونیست و فعالین مستقل چپ در آن شرکت داشتند، “حسین حمیدی” از کادرهای قدیمی کومه له و حزب کمونیست ایران درباره آوضاع سیاسی ایران سخنانی ایراد کردند. سپس “کاوه احمدی” شعری را که در باره خیزش سراسری آبانماه سروده بود را دکلمه کرد.