حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسمی 8 مارس روز جهانی زن در سقز

بنابر خبر رسیده، روز یکشنبه 17 مارس شماری از زنان آزادیخواه شهر سقز به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن مراسمی در اطراف این شهر برگزار کردند.
این مراسم با خوش آمدگوئی یکی از حضار آغاز و با قرائت تاریخچه ائی از 8 مارس ادامه پیدا کرد. در ادامه یکی شرکت کنندگان در مراسم، شعری درباره خشونت علیه زنان را دکلمه کرد. به دنبال دو نفر دیگر از حاضرین اشعاری را در رابطه با مبارزه زنان قرائت کردند. در بخش دیگری از این مراسم یکی از حاضرین درباره شرایط دشوار زنان در جامعه سخنانی ایراد نمود. مراسم با صرف چای و شرینی به پایان رسید.